THÔNG BÁO (V/v Sắp xếp học sinh sinh viên năm học 2018 - 2019)

14-08-2018

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2018

 

THÔNG BÁO

(V/v Sắp xếp học sinh sinh viên năm học 2018 - 2019)

Kính gửi:  Anh (chị) học sinh sinh viên (HSSV) nội trú.

Căn cứ chỉ đạo của Nhà trường về việc sắp xếp chỗ ở nội trú cho HSSV năm học 2018 – 2019; Căn cứ công văn số 297/ĐHSP - ĐT kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019 của trường ĐHSP Hà Nội; căn cứ kế hoạch sắp xếp chỗ ở nội trú cho HSSV năm học 2018 – 2019 của Ban Quản lý Ký túc xá; Vậy, Ban Quản lý KTX thông báo tới toàn thể anh (chị) HSSV nội dung như sau:

1. Thời gian:

- Từ ngày 16 đến ngày 27 tháng 08 năm 2018 Sinh viên khóa 68.

- Từ ngày 13 đến ngày 27 tháng 08 năm 2017 Sinh viên khóa 65, 66, 67.

- Học viên Cao học, NCS đón theo lịch đào tạo của Nhà trường và thông báo của Quản lý Nhà.

2. Địa điểm:

- Đón Sinh viên khóa 68 tại: Sảnh tầng 1 nhà A12 - Ban Quản lý Ký túc xá.

- Đón HSSV các khóa tại: phòng 215 nhà A11 - Văn phòng Ban Quản lý KTX.

3. Phí Nội trú Ký túc xá cho các khu vực

STT

Khu nhà

Số lượng người/ 1phòng

Đơn giá cơ bản

Ghi chú

1

A5

6, 8/người/phòng

Tùy thuộc theo chất lượng phòng, số lượng người ở trong phòng và tiện ích tăng thêm theo từng tòa nhà.

- Không bao gồm các tiện ích tăng thêm;

- Sơ đồ phòng ở công bố trên Website KTX: Qlktx.hnue.edu.vn

 

2

A6

6, 8/người/phòng

3

A8

6, 8/người/phòng

4

A9

3,4/người/phòng

5

A11

6/người/phòng 6

6

A12

6/người/phòng

4/người/phòng

3/người/phòng

 

4. Quy trình, thủ tục ở Nội trú Ký túc xá

- Quy trình đối với sinh viên khóa 68:

  • Đăng ký online http://Qlktx.hnue.edu.vn/
  • Làm thủ tục nhận phòng (Mang theo: CMND và Giấy biên nhận hồ ).
  • Nộp phí ở nội trú theo quy định và nhận phòng.
  • Nghiêm túc và thực hiện đúng các yêu cầu khi làm thủ tục ở Nội trú.

- Quy trình đối với sinh viên các khóa:

  • Xem thông báo danh sách xếp phòng thông qua facebook và page của Ban Quản lý KTX.
  • Lên gặp Cán bộ Quản lý tòa nhà để làm thủ tục vào phòng.
  • Nộp phí ở nội trú theo quy định và nhận phòng.

- Lưu ý: Các thủ tục, hồ sơ sẽ hoàn thiện sau khi ổn định chỗ ở.

 

Nơi nhận:

- Phòng Đào tạo, CTCT - HSSV

- Ban Chủ nhiệm khoa

- Đoàn TN  - Hội SV

- Lưu VP

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

 

 

 

TS. Cao Tuấn Anh

 

 


Post by: Admin Admin
14-08-2018

Related
Others in same category
Địa chỉ
136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại
094.366.55.22
Email
ktx@hnue.edu.vn