ThS. VÕ TRỌNG NGHĨA

   PHÓ TRƯỞNG BAN

===============================

* Phụ trách công tác quản lý HSSV nội trú, công tác an ninh trật tự trong Ký túc xá.

* Địa chỉ phòng làm việc: phòng 213, nhà A11, Ký túc xá

* Điện thoại: 0988.884.768

* Email: votrongnghiasphn@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

ThS. NGUYỄN XUÂN TUYỂN

       PHÓ TRƯỞNG BAN

===============================

Phụ trách công tác quản trị, thiết bị, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng cháy chữa cháy.

* Địa chỉ phòng làm việc: phòng 215, nhà A11, Ký túc xá

* Điện thoại: 0904.585.899

* Email: tuyenqtdhsp@gmail.com

 

Địa chỉ
136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại
094.366.55.22
Email
ktx@hnue.edu.vn