ThS. VÕ TRỌNG NGHĨA  -   PHÓ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

---------------------------------------------------------------------

* Phụ trách công tác quản lý HSSV nội trú, công tác an ninh trật tự trong Ký túc xá.

* Địa chỉ phòng làm việc: Phòng 218, nhà A8

* Email: votrongnghiasphn@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. NGUYỄN XUÂN TUYỂN  -  PHÓ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

---------------------------------------------------------------------

Phụ trách công tác quản trị, thiết bị, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng cháy chữa cháy.

* Địa chỉ phòng làm việc: Phòng 222, nhà A8

* Email: tuyenqtdhsp@gmail.com

 

Địa chỉ
136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại
094.366.55.22
Email
b.ktx@hnue.edu.vn