TS. CAO TUẤN ANH - TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

----------------------------------------------------------

* Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về hoạt động của Ký túc xá.

* Địa chỉ phòng làm việc: Phòng 220, nhà A8

* Email: anhct@hnue.edu.vn

            

 

Địa chỉ
136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại
094.366.55.22
Email
b.ktx@hnue.edu.vn