THÔNG BÁO QUY TRÌNH, THỦ TỤC BÀN GIAO PHÒNG HỌC KỲ III VÀ HÈ 2022

12-08-2022

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 122/TB-HNUE-KTX

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc quy trình, thủ tục bàn giao phòng ở đối với HSSV nội trú

Kính gửi: Các Anh (chị) học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh.

Căn cứ quyết định số 1699/QĐ-ĐHSPHN ngày 20/5/2021 của Trường ĐHSP Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022. Năm học bắt đầu từ ngày 06/9/2021 đến ngày 31/5/2022;

Căn cứ Quyết định số 3117/QĐ-ĐHSPHN ngày 25/7/2022 của Trường ĐHSP Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2022 – 2023. Năm học bắt đầu từ ngày 05/9/2022 đến ngày 31/5/2023;

Căn cứ thông báo số 31/TB-ĐHSPHN-KTX ngày 25/5/2022 của Ban quản lý Ký túc xá Trường ĐHSP Hà Nội về việc bàn giao phòng và xếp ở hè 2022. Quy định về thời gian ở học kỳ III và hè được tính từ ngày 01/6/2022 đến ngày 15/08/2022.

Nhằm đảm bảo công tác bàn giao phòng ở hè và công tác chuẩn bị phòng cho năm học mới. Ban quản lý KTX thông báo quy trình, thủ tục bàn giao phòng ở đối với HSSV nội trú như sau:

Bước 1: Tập thể phòng cử đại diện đăng ký, làm thủ tục bàn giao phòng cho cán bộ quản lý sinh viên khu nhà. Thời gian đăng ký bàn giao phòng từ ngày 12-15/8/2022

Bước 2: Bàn giao phòng theo lịch đã đăng ký nội dung gồm:

- Kiểm kê tài sản, chốt số điện - nước; tổng vệ sinh phòng ở theo quy định của KTX.

- Chuyển toàn bộ tài sản cá nhân, tài sản của tập thể phòng và các đồ dùng vật dụng không phải là tài sản của Nhà trường, tài sản của KTX ra khỏi KTX và ký xác nhận trả phòng.

Bước 3: Hoàn thiện các thủ tục trả phòng

- Thanh toán tiền điện - nước, đền bù tài sản (nếu có).

- Bàn giao thẻ ra vào.

Lưu ý:

- HSSV làm thủ tục trả phòng từ ngày 15-19/8/2022. Hết thời gian trên, nếu HSSV không làm thủ tục trả phòng. Ban quản lý KTX sẽ hủy kết quả đăng ký ở năm học tiếp theo của các thành viên trong phòng.

- HSSV đăng ký ở KTX năm học 2022 – 2023 thành công được tạo điều kiện tiếp tục ở KTX trong thời gian chờ xếp phòng mới năm học 2022 – 2023.

- HSSV đăng ký ở KTX năm học 2022 – 2023 không thành công phải bàn giao chỗ ở, chuyển tài sản ra khỏi KTX trước ngày 19/8/2022. Sau thời gian trên KTX không chịu trách nhiệm đối với tài sản của tập thể, cá nhân để tại phòng.

Đề nghị các bạn HSSV nội trú nghiêm túc thực hiện nội quy - quy định của Ban quản lý KTX. Mọi thông tin cần thiết liên hệ Hotline KTX: 0943.66.55.22./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: KTX.

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

 

 

 


Source: Ban quản lý KTX Post by: Ký túc xá ĐHSPHN
12-08-2022

Related
Others in same category
Địa chỉ
136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline
094.366.55.22
Email
b.ktx@hnue.edu.vn