Thông báo Quy trình, thủ tục đăng ký ở nội trú cho sinh viên khóa 71 năm học 2021 - 2022

21-09-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /TB-KTX

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc Sắp xếp chỗ ở cho sinh viên khóa 71 năm học 2021 - 2022

Kính gửi: Các Anh (chị) sinh viên khóa 71.

Căn cứ Quyết định số 1699/QĐ-ĐHSPHN ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Trường ĐHSP Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022;

Căn cứ điều kiện thực tế số chỗ và quy hoạch sắp xếp chỗ ở cho HSSV. Ban quản lý Ký túc xá thông báo tới các anh chị sinh viên khóa 71 nội dung sau:

  1. Đối tượng xếp ở nội trú Ký túc xá: Là sinh viên khóa 71 - Trường ĐHSP Hà Nội.
  2. Thứ tự ưu tiên xếp ở nội trú Ký túc xá: Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo (tải tại đây).
  3. Nguyên tắc xếp ở nội trú: Xếp riêng các đối tượng

- Nhà A6: Tầng 1, 2 xếp sinh viên nam các khoa

- Nhà A12: Xếp sinh viên nữ các khoa

     4. Quy trình - Thủ tục

Bước 1: HSSV đăng ký online tại địa chỉ: http://qlktx.hnue.edu.vn/#/dang-nhap (tải link và làm theo hướng dẫn). KTX xét duyệt đăng ký và gửi mail báo duyệt đăng ký hoặc không duyệt đăng ký đến HSSV.

Bước 2: Trước 05 ngày tính từ thời điểm HSSV được phép quay lại trường học tập trung, KTX sẽ xếp phòng cho HSSV và phần mềm gửi mail báo số phòng được xếp, số tiền phải nộp cho HSSV (phí nội trú được tính từ thời điểm HSSV học tập trung theo thông báo của Nhà trường). HSSV nộp phí nội trú theo hướng dẫn.

Bước 3: Hoàn thiện thủ tục và ký hợp đồng tại Văn phòng Ban quản lý Ký túc xá - Trường ĐHSP Hà Nội.

- Nộp phiếu điều tra phòng chống dịch Covid-19 (Mẫu phiếu điều tra tại đây và kê khai trước khi đến làm thủ tục)

- Nộp giấy biên nhận hồ sơ đối với tân HSSV (bản phô tô).

- Nộp CMND/CCCD, các giấy tờ ưu tiên (bản phô tô).

- Nộp phiếu kê khai thông tin dân cư (Mẫu phiếu kê khai thông tin dân cư tại đây và kê khai trước khi đến làm thủ tục) 

- Nộp 2 ảnh 3x4.

- Nộp phí vệ sinh.

Bước 4: Nhận bàn giao phòng

- Nhận chìa khoá phòng, nhận phòng từ cán bộ quản lý nhà.

- Ký nhận bàn giao tài sản phòng, xác định số điện, số nước khi nhận phòng.

     5. Thời gian đăng ký: Đăng ký online từ 9h00 ngày 27/9/2021 cho đến khi hết chỗ dự kiến xếp.

     6. Một số lưu ý

- HSSV nghiêm túc và thực hiện đúng các yêu cầu hướng dẫn khi vào làm thủ tục ở nội trú.

- Việc đăng ký ở nội trú hoàn thành khi người đăng ký thực hiện xong nghĩa vụ tài chính và nhận được email thông báo về số phòng, toà nhà được xếp ở.

- Ký túc xá sẽ dừng sắp xếp chỗ ở khi hết chỗ, các bạn HSSV theo dõi thông báo trên website của Ký túc xá để nắm bắt thông tin, chủ động trong việc đăng ký và sắp xếp chỗ ở của cá nhân.

      Đề nghị các bạn HSSV nghiêm túc thực hiện khuyến cáo của Bộ y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và nội quy - quy định của Ban quản lý KTX. Mọi thông tin cần thiết liên hệ Hotline KTX: 0943.66.55.22./.

      Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: KTX.

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

 

 

 

 

 


Source: Ký túc xá ĐHSPHN Post by: Ký túc xá ĐHSPHN
21-09-2021

Related
Others in same category
Địa chỉ
136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline
094.366.55.22
Email
b.ktx@hnue.edu.vn