THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ Ở NỘI TRÚ NĂM HỌC 2022 - 2023

12-08-2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 123/TB-ĐHSPHN-KTX

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

Kế hoạch đăng ký ở nội trú năm học 2022 - 2023

Kính gửi: Các Anh (chị) học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh.

Căn cứ Quyết định số 3117/QĐ-ĐHSPHN ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Trường ĐHSP Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023;

Căn cứ chỉ đạo Nhà trường về việc xét duyệt, tiếp đón và sắp xếp chỗ ở nội trú cho học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh (HSSV) năm học 2022 - 2023;

Căn cứ điều kiện thực tế số chỗ và quy hoạch sắp xếp chỗ ở cho HSSV. Ban quản lý Ký túc xá thông báo tới các anh chị HSSV những nội dung sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ NỘI TRÚ

1. Đối tượng: HSSV hệ chính quy học tập trung tại Trường ĐHSP Hà Nội.

2. Thời gian:

- Đợt 1: Đăng ký online từ 09h00’ - 12h00’ ngày 16/8/2022 cho các đối tượng sau:

  • Học sinh THPT Chuyên và THPT Nguyễn Tất Thành (HS nam xếp nhà A9 và HS nữ xếp Tầng 10 nhà A12).
  • Học viên K31 và nghiên cứu sinh các K38, K39, K40, K41 (HV nam xếp nhà A9 và HV nữ xếp nhà A11).
  • Lưu học sinh Lào các khóa (xếp nhà A11).

- Đợt 2: Đăng ký online từ 14h00’ - 17h00’ ngày 16/8/2022 cho sinh viên thuộc đối tượng ưu tiên xét ở nội trú.

- Đợt 3: Đăng ký online  cho sinh viên các K69, K70, K71 cụ thể như sau:

  • Sinh viên K69 đăng ký từ 09h00’- 12h00’ ngày 17/8/2022 (SV nam nhà A8Đ, SV nữ xếp nhà A8T).
  • Sinh viên K70 đăng ký từ 14h00’- 17h00’ ngày 17/8/2022 (SV nam nhà A8Đ, SV nữ xếp nhà A5).
  • Sinh viên K71 đăng ký từ 09h00’- 12h00’ ngày 18/8/2022 (SV nam nhà A8Đ, SV nữ xếp nhà A6 và A11).

- Đợt 4: Dành cho Tân sinh viên (K72), học viên (K32 và K42) có nhu cầu ở KTX dự kiến đăng ký trước ngày nhập học (có thông báo riêng).

3. Quy định xếp ở Ký túc xá

- HSSV thuộc đối tượng ưu tiên theo quy định, sinh viên tình nguyện, ... được ưu tiên đăng ký đợt 2. Những sinh viên không thuộc đối tượng ưu tiên mà đăng ký đợt 2 Ban quản lý Ký túc xá sẽ hủy kết quả đăng ký.

- HSSV chỉ được đăng ký 01 lần trong 01 năm học. Nếu HSSV đăng ký và được xếp phòng mà không hoàn thiện thủ tục theo quy định hoặc xin ra trước thời hạn Ban quản lý Ký túc xá sẽ sẽ hủy kết quả đăng ký lần tiếp theo trong cùng năm học.

- HSSV vi phạm nội quy bị xử lý từ mức cảnh cáo trở lên thì không xếp ở Ký túc xá năm tiếp theo.

- Xếp riêng khu vực nam - nữ, khoa - khối (khóa) theo các khu vực nhà.

- Xếp riêng các đối tượng: học sinh, sinh viên, học viên, NCS, LHS, khách, ...

II. QUY TRÌNH THỦ TỤC

Bước 1: HSSV đăng ký online tại địa chỉ: http://qlktx.hnue.edu.vn/#/dang-nhap (tải link làm theo hướng dẫn).

- HSSV đăng ký thành công hệ thống phần mềm sẽ trả kết quả đến E-mail.

- HSSV kiểm tra kết quả tại trang đăng ký của HSSV hoặc hộp thư đến (spam) của E-mail đã khai báo.

Bước 2: KTX xét duyệt đơn theo quy định và xếp phòng cho HSSV.

- Hệ thống phần mềm sẽ gửi E-mail kết quả xếp phòng và hướng dẫn thủ tục nộp phí ở nội trú. 

- HSSV nộp phí nội trú theo hướng dẫn

Bước 3: Hoàn thiện thủ tục ở nội trú

- Nộp thẻ HSSV/Giấy biên nhận hồ sơ đối với tân HSSV (bản phô tô).

- Nộp CMND/CCCD, các giấy tờ ưu tiên (bản phô tô).

- Nộp phiếu kê khai thông tin dân cư (Mẫu phiếu kê khai thông tin dân cư tại đây và kê khai trước khi đến làm thủ tục).

- Nộp 2 ảnh chân dung 3x4.

4. Bước 4: Nhận bàn giao phòng

- Nhận chìa khoá phòng, thẻ ra – vào hoặc lấy vân tay, nhận phòng từ cán bộ quản lý nhà.

- Ký nhận bàn giao tài sản phòng, xác định số điện, số nước khi nhận phòng.

5. Một số lưu ý

- Việc đăng ký ở nội trú hoàn thành khi người đăng ký nhận được E-mail thông báo về số phòng, toà nhà được xếp ở và thực hiện xong nghĩa vụ tài chính.

- Hết thời hạn nộp phí nội trú, thời hạn làm thủ tục ở nội trú, HSSV không hoàn thành việc nộp phí nội trú, không làm thủ tục ở nội trú thì KTX sẽ hủy kết quả đăng ký và xếp HSSV khác có nhu cầu.

- Căn cứ kết quả đăng ký và theo điều kiện thực tế Ký túc xá sẽ điều chỉnh kế hoạch sắp xếp cho phù hợp.

- Khi hết chỗ Ký túc xá sẽ thông báo trên website để các bạn HSSV được biết.

Đề nghị các bạn HSSV nghiêm túc thực hiện nội quy - quy định của Ban quản lý KTX. Mọi thông tin cần thiết liên hệ Hotline KTX: 0943.66.55.22./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: KTX.

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

 

 

 

 


Source: Ban quản lý KTX Post by: Ký túc xá ĐHSPHN
12-08-2022

Related
Others in same category
Địa chỉ
136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline
094.366.55.22
Email
b.ktx@hnue.edu.vn