THÔNG BÁO (Về quy trình, thủ tục bàn giao phòng ở đối với HSSV nội trú)

16-07-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  101 /TB-BQLKTX

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về quy trình, thủ tục bàn giao phòng ở đối với HSSV nội trú

Kính gửi: Các Anh (Chị) học sinh, sinh viên, học viên, NCS.

Căn cứ quyết định số 1966/QĐ-ĐHSPHN ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Trường ĐHSP Hà Nội về Kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021, năm học được bắt đầu từ ngày 31/8/2020 đến ngày 31/5/2021 (riêng sinh viên khóa 70 nhập học tuần đầu tháng 10/2020);

Căn cứ Hợp đồng ở nội trú của HSSV với Ký túc xá kết thúc vào ngày 31/5/2021;

Căn cứ nhu cầu của HSSV nội trú về việc hoàn thành thủ tục bàn giao phòng cho KTX;

Nhằm phục vụ công tác bàn giao phòng ở, tiếp đón, sắp xếp chỗ ở cho HSSV năm học 2021 - 2022 được đảm bảo, Ban quản lý KTX đề nghị toàn thể HSSV nội trú thực hiện các nội dung sau:

1. Tập thể phòng trao đổi, thống nhất cử ít nhất 01 đại diện làm thủ tục trả phòng cho Ban quản lý KTX.

2. Đại diện phòng đăng ký thời gian trả phòng trước với cán bộ quản lý sinh viên ít nhất 1 ngày.

3. Thời gian làm thủ tục trả phòng

- Đối với học sinh: từ ngày 16/7 đến ngày 30/7/2021.

- Đối với sinh viên, học viên, NCS: từ ngày 16/7 đến ngày 15/8/2021.

- Sau thời hạn trên, nếu HSSV nội trú không liên hệ tới Ban quản lý KTX để làm thủ tục trả phòng, Ban quản lý KTX lập đoàn công tác tiến hành kiểm tra lập biên bản, thu dọn tài sản về kho để chuẩn bị phòng ở cho HSSV năm học mới.

- HSSV nội trú làm thủ tục trả phòng trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần (sáng từ 8h00' đến 12h00', chiều từ 13h00' đến 17h00')

4. Nội dung bàn giao phòng

- Kiêm kê tài sản theo danh mục hợp đồng tài sản đã ký với Ban quản lý KTX.

- Thu dọn đồ đạc, tài sản cá nhân, tài sản của phòng và chuyển toàn bộ tài sản ra khỏi phòng (hoặc có thể gửi về kho theo quy định).

- Chốt số điện - nước; tổng vệ sinh phòng ở.

- Thanh toán tiền điện - nước, đền bù tài sản (nếu có).

5. Yêu cầu khi đến Ký túc xá làm thủ tục trả phòng ở nội trú

- Xuất trình CMND/CCCD và Giấy xác nhận của địa phương đảm bảo về mặt dịch tễ tại cổng Ký túc xá.

- Khai báo y tế điện tử, quét mã QR tại cổng và khai báo lịch trình cụ thể tại khu vực sảnh Tầng 1-Nhà A12.

- HSSV thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch.

- Mang theo thẻ sinh viên, thẻ ra - vào Ký túc xá.

- Mang theo tiền (thanh toán tiền điện nước, tiền đền bù tài sản nếu có).

- HSSV nội trú tự đo thân nhiệt tại nhà, đeo khẩu trang, khai báo y tế và không tụ tập đông người trong khuôn viên Ký túc xá.

- HSSV nội trú thuộc diện F0, F1, F2 (còn trong thời gian phải cách li theo quy định), ở khu vực bị phong tỏa hoặc đang có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì không được đến trả phòng ở nội trú trong thời gian này.

* Lưu ý: Để tạo điều kiện cho HSSV trong công tác thu dọn, đóng gói đồ đạc, Ban quản lý KTX cấp phát bao tải, thùng đựng đồ và cho HSSV gửi đồ tập trung tại kho đến khi Nhà trường có thông báo quay lại học tập trung.

Đề nghị các bạn HSSV nội trú nghiêm túc thực hiện khuyến cáo của Bộ y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và nội quy - quy định của Ban quản lý KTX. Mọi thông tin cần thiết liên hệ Hotline KTX: 0943.66.55.22./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: KTX.

                   BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

 

 

   

 

 

 


Source: Ký túc xá ĐHSPHN Post by: Ký túc xá ĐHSPHN
16-07-2021

Related
Others in same category
Địa chỉ
136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline
094.366.55.22
Email
b.ktx@hnue.edu.vn