Thông báo về việc tổ chức đăng ký, xét duyệt và sắp xếp chỗ ở cho học viên cao học khóa 32

20-10-2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  135 /TB-ĐHSPHN-KTX

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đăng ký, xét duyệt và sắp xếp chỗ ở cho học viên cao học khóa 32

Năm hc 2022 - 2023

Căn cứ Thông báo số 1368/TB-ĐHSPHN ngày 29/9/2022 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc nhập học thạc sỹ khóa 32 (2022 – 2024);

Căn cứ chỉ đạo Nhà trường và điều kiện thực tế số chỗ quy hoạch sắp xếp cho học viên cao học khóa 32. Ban quản lý Ký túc xá thông báo đến các anh chị học viên cao học khóa 32 nội dung sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ NỘI TRÚ

1. Đối tượng: Học viên cao học khóa 32 có nhu cầu ở nội trú Ký túc xá.

2. Thời gian: Đăng ký online từ 09h00’ ngày 25/10/2022 cho đến khi hết số chỗ dự kiến xếp cho học viên K32.

II. QUY TRÌNH THỦ TỤC

1. Bước 1: Học viên đăng ký online tại địa chỉ: http://qlktx.hnue.edu.vn/#/dang-nhap 

- Học viên đăng ký thành công hệ thống phần mềm trả kết quả đến E-mail (E-mail do nhà trường tạo cho các học viên).

- Học viên kiểm tra kết quả tại trang đăng ký của mình hoặc hộp thư đến (spam) của E-mail.

2. Bước 2: KTX xét duyệt đơn theo quy định và xếp phòng cho HSSV.

- Hệ thống phần mềm sẽ gửi E-mail kết quả xếp phòng và hướng dẫn thủ tục nộp phí ở nội trú.

Học viên nộp phí nội trú theo hướng dẫn (tải link và làm theo hướng dẫn).

3. Bước 3: Hoàn thiện thủ tục ở nội trú

- Nộp thẻ giấy biên nhận hoàn thiện thủ tục hồ sơ (bản phô tô).

- Nộp CMND/CCCD, các giấy tờ ưu tiên (bản phô tô).

- Nộp phiếu kê khai thông tin dân cư (mẫu kê khai tại đây và kê khai trước khi đến làm thủ tục).

- Nộp 2 ảnh chân dung 3x4.

4. Bước 4: Nhận bàn giao phòng

- Lấy vân tay để ra vào công KTX, nhận chìa khoá phòng từ cán bộ quản lý nhà.

- Ký nhận bàn giao tài sản phòng, xác định số điện, số nước khi nhận phòng.

5. Một số lưu ý

- Việc đăng ký ở nội trú hoàn thành khi người đăng ký nhận được E-mail thông báo về số phòng, toà nhà được xếp ở và thực hiện xong nghĩa vụ tài chính.

- Hết thời hạn nộp phí nội trú, thời hạn làm thủ tục ở nội trú, học viên không hoàn thành việc nộp phí nội trú, không làm thủ tục ở nội trú KTX sẽ hủy kết quả đăng ký và xếp học viên khác có nhu cầu.

- Học viên đăng ký thành công, được duyệt xếp phòng và hoàn thành thủ tục tài chính là được nhận phòng.

Đề nghị anh chị học viên nghiêm túc thực hiện nội quy - quy định của Ban quản lý KTX. Mọi thông tin cần thiết liên hệ Hotline KTX: 0943.66.55.22./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: KTX.

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

 

 

 

 


Source: Ký túc xá Post by: Ký túc xá ĐHSPHN
20-10-2022
Tags
KTX

Related
Others in same category
Địa chỉ
136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline
094.366.55.22
Email
b.ktx@hnue.edu.vn