THÔNG BÁO (Về việc trả phòng ở cho HSSV nội trú đã hoàn thành chương trình học tập tại trường)

15-06-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 93/TB-BQLKTX

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2021

 

THÔNG BÁO

(Về việc trả phòng ở cho HSSV nội trú đã hoàn thành chương trình học tập tại trường)

Kính gửi: Các anh (chị) HSSV nội trú (học sinh K20 Nguyễn Tất Thành, học sinh K52 THPT Chuyên, sinh viên K67, học viênNCS đã bảo vệ)

Căn cứ quyết định số 1966/QĐ-ĐHSPHN ngày 16/6/2020 của Trường ĐHSP Hà Nội về kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021.

Căn cứ thông báo số 289/TB-ĐHSPHN ngày 8/6/2021 về việc trao bằng cử nhân cho sinh viên tốt nghiệp năm 2021.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 Ban quản lý Ký túc xá thông báo tới toàn thể HSSV nội trú đã hoàn thành chương trình học tập tại trường các nội dung sau:

1. Tập thể phòng trao đổi, thống nhất thời gian bàn giao phòng ở nội trú thông báo tới Ký túc xá.

2. Cá nhân hoặc đại diện tập thể phòng đăng ký thời gian trả phòng và hoàn thành thủ tục trả phòng ở với cán bộ quản lý sinh viên.

3. Yêu cầu khi đến Ký túc xá làm thủ tục trả phòng ở nội trú

- Mang theo Thẻ sinh viên, Thẻ ra - vào Ký túc xá.

- Mang theo tiền (thanh toán tiền điện nước, tiền đền bù tài sản nếu có)

- HSSV nội trú tự đo thân nhiệt tại nhà, đeo khẩu trang, khai báo y tế và không tụ tập đông người trong khuôn viên Ký túc xá.

- HSSV nội trú thuộc diện F0, F1, F2 (còn trong thời gian phải cách li theo quy định), ở khu vực bị phong tỏa hoặc đang có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì không được đến trả phòng ở nội trú trong thời gian này.

- Đề nghị các bạn HSSV nội trú nghiêm túc thực hiện khuyến cáo của Bộ y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và nội quy - quy định của Ban quản lý Ký túc xá. Mọi thông tin cần thiết liên hệ Hotline KTX: 0943.66.55.22

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: KTX.

BAN QL. KÝ TÚC XÁ

(đã ký)

 

 

 

 


Source: Ký túc xá ĐHSPHN Post by: Ký túc xá ĐHSPHN
15-06-2021

Related
Others in same category
Địa chỉ
136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline
094.366.55.22
Email
b.ktx@hnue.edu.vn