BỘ PHẬN CÔNG TÁC HSSV, HÀNH CHÍNH KÝ TÚC XÁ

Địa chỉ
136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline
094.366.55.22
Email
b.ktx@hnue.edu.vn