TS. NGUYỄN VĂN THỎA - TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

----------------------------------------------------------

* Phụ trách chung các hoạt động của Ký túc xá. 

*Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu về các hoạt động của Ký túc xá. Chịu trách nhiệm chính trước Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu về công tác điều hành mọi hoạt động của Ký túc xá.

* Địa chỉ phòng làm việc: Phòng 122, nhà A8

* Email: thoanv@hnue.edu.vn

            

 

Địa chỉ
136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline
094.366.55.22
Email
b.ktx@hnue.edu.vn