Thể lệ Hội thi Rung Chuông vàng lần thứ III - năm 2023

24-03-2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2023

THỂ LỆ

HỘI THI RUNG CHUÔNG VÀNG LẦN THỨ III - NĂM 2023

(Ban hành kèm theo thông báo số 13/TB-ĐHSPHN-KTX ngày 17 tháng 03 năm 2023)

Thực hiện kế hoạch năm học 2022 - 2023 của Ban quản lý Ký túc xá;

Thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023); chuỗi các hoạt động hướng về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023);

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, trí tuệ cho HSSV nội trú để giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức, thể hiện tài năng. Ban quản lý Ký túc xá tổ chức cuộc thi “Rung Chuông vàng lần thứ III - năm 2023” .

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:     

 • Là sân chơi trí tuệ, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong HSSV nội trú.
 • Là nơi để HSSV nội trú tìm hiểu những thông tin bổ ích về Ký túc xá, Nhà trường.
 • Nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm trong học tập, sinh hoạt trong môi trường tập thể Ký túc xá và củng cố kiến thức trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội mang tính thời sự cho HSSV nội trú.
 • Là tiêu chí để đánh giá trong phong trào thi đua của HSSV nội trú.

2. Yêu cầu: Tổ chức cuộc thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, tiết kiệm, công bằng, khách quan.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

2.1. Vòng Sơ loại: 19h30’ ngày 27 tháng 3 năm 2023 (thứ Hai) tại sảnh Nhà A12.

2.2. Vòng Chung kết: 19h30’ ngày 31 tháng 3 năm 2023 (thứ Sáu) tại sảnh Nhà A12.

III. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

 • Là học sinh, sinh viên, học viên, lưu học sinh, ... (sau đây gọi tắt là HSSV) trường ĐHSP Hà Nội đang học tập và sinh hoạt tại Ký túc xá.
 • Là HSSV nội trú có nguyện vọng tham gia cuộc thi.
 • Có năng lực, tri thức, đạo đức tốt và tuân thủ yêu cầu của Ban tổ chức.

IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

4. 1 Nội dung

Số lượng câu hỏi trong chương trình là 50 câu hỏi (vòng Sơ loại 30 câu và vòng Chung kết 20 câu). Nội dung câu hỏi xoay quanh các kiến thức trong lĩnhvực:

- Thông tin về trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Ký túc xá.

- Kiến thức về Đoàn thanh niên, Hội sinh viên.

- Kiến thức về Kinh tế, Văn hóa, Xã hội, Du lịch, …

- Ngoại ngữ, tin học, ...

4.2 Hình thức

Vòng sơ loại:

 • Hình thức thi: Trắc nghiệm.
 • Các thí sinh tham gia dự thi thực hiện đăng ký và làm bài thi.
 • Căn cứ vào kết quả thi, BTC sẽ chọn ra 80 thí sinh có kết quả cao nhất dự thi vòng chung kết.

Vòng chung kết: thí sinh phải trải qua 2 chặng thi

 • Các thí sinh sẽ thi theo hình thức tập trung, được ngồi vào một sàn thi đấu theo đúng số báo danh đã được BTC phát.
 • Chương trình lần lượt đưa ra 20 câu hỏi. Mỗi câu hỏi thí sinh có 15 giây để suy nghĩ và trả lời.
 • Thí sinh trả lời vào bảng. Nếu trả lời đúng thì được tiếp tục ngồi trên sàn thi đấu, trả lời câu hỏi tiếp theo. Nếu sai bị loại và bước ra khỏi sàn thi đấu.
 • Thí sinh còn lại cuối cùng là người xuất sắc nhất.
 • Thí sinh trả lời được câu hỏi cuối cùng là người chiến thắng, sẽ được nhận giải “Rung Chuông vàng”.
 • Thí sinh còn lại duy nhất cũng sẽ được hưởng một lần trợ giúp, khi đó thí sinh giơ “Phao cứu trợ” (do chương trình chuẩn bị) để xin trợ giúp từ phía thầy cô, những bạn cùng chơi và khán giả. Những người này sẽ ghi câu trả lời lên trên 1 tờ giấy, sau đó gấp thành máy bay và phóng tới chỗ người chơi. Người chơi được quyền lựa chọn các đáp án trong máy bay.
 • Trường hợp hết 20 câu hỏi mà số thí sinh còn lại từ 2 thí sinh trở lên, Ban Tổ chức sẽ dùng câu hỏi phụ phân loại
 •  Chặng 1     

Chặng 1 gồm 15 câu hỏi. Kết thúc chặng 1 hoặc khi chưa đến câu 15 mà không còn thí sinh nào trên sàn thi đấu thì Đội cứu trợ (các thầy cô, anh chị quản lý sinh viên) sẽ làm việc bằng cách tham gia một trò chơi vận động trong một thời gian nhất định để cứu các thí sinh của đội mình quay trở lại sàn thi đấu.

 •  Chặng 2

Gồm 5 câu hỏi mở theo mức độ khó dần. Thí sinh có 15 giây để suy nghĩ và trả lời câu hỏi. Khi còn lại 1 thí sinh duy nhất thì thí sinh đó sẽ có “Phao cứu trợ”. Khi gặp câu hỏi cần trợ giúp thì thí sinh bị loại sẽ ném các máy bay giấy chứa các đáp án vào sân thi đấu. Thí sinh chỉ được dùng quyền cứu trợ một lần duy nhất.

 •  Có hai hình thức cứu trợ

Khi đến phần cứu trợ, đội cứu trợ sẽ tham gia một trò chơi vận động nhỏ. Sau đó, đại diện sẽ bốc lá thăm để quyết định số thí sinh quay lại sàn thi đấu.     

 Khi chỉ còn lại 1 thí sinh duy nhất thì thí sinh đó sẽ có “Phao cứu trợ”. Khi gặp câu hỏi cần giúp, thí sinh giơ “Phao cứu trợ” thì thầy cô, khán giả, thí sinh bị loại sẽ ném các máy bay giấy chứa các đáp án ra sàn thi đấu. Thí sinh còn lại nhờ đó mà đưa ra đáp án.     

V. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

1. Khen thưởng

- 01 giải thí sinh Rung Chuông vàng: 1.500.000 đồng + Giấy chứng nhận + Phần quà

- 01 giải thí sinh xuất sắc nhất: 1.000.000 đồng + Giấy chứng nhận + Phần quà (Chỉ dành cho trường hợp không có thí sinh rung được chuông vàng).

- 02 giải thí sinh trả lời được nhiều câu hỏi nằm trong tốp 3: 300.000 đồng + Giấy chứng nhận + Phần quà.

- Ngoài ra Ban tổ chức sẽ trao phần quà dành cho khán giả tham gia phần thi cứu trợ

2. Kỷ luật: Những hành vi trái với quy định của điều lệ giải, thiếu tôn trọng BTC, khán giả, … tùy theo mức độ sẽ xử lý theo quy định.

3. Khiếu nại: Người chơi có quyền có quyền khiếu nại tại thời điểm diễn ra các vòng thi để trọng tài và BTC xem xét giải quyết, kết thúc vòng thi các đề xuất, kiến nghị, khiếu nại sẽ không được giải quyết.

VI. BAN TỔ CHỨC VÀ CÁC TIỂU BAN     
1. Ban tổ chức 

1

TS. Nguyễn Văn Thỏa

Trưởng Ban Ký túc xá

Trưởng Ban tổ chức

2

ThS. Vũ Việt Hùng

Phó trưởng Ban Ký túc xá

Phó Trưởng ban

3

Nguyễn Thảo Vân

Bộ phận Công tác HSSV Nội trú

Thư ký

4

Phạm Quang Vinh

Bộ phận Công tác HSSV Nội trú

Ủy viên

5

Vũ Diệu Linh

Đội trưởng Đội SVTN Ký túc xá

Ủy viên

2. Tiểu ban Nội dung

1

ThS. Vũ Việt Hùng

Phó trưởng Ban Ký túc xá

Trưởng Tiểu ban

2

Nguyễn Thảo Vân

Bộ phận Công tác HSSV Nội trú

Ủy viên

3

Nguyễn Văn Hải

Bộ phận Công tác HSSV Nội trú

Ủy viên

3. Tiểu ban Tài chính, CSVC, ANTT   

1

Phạm Quang Vinh

Bộ phận Công tác HSSV Nội trú

Trưởng Tiểu ban

2

Lê Đình Hải

Bộ phận Quản trị thiết bị, CSVC

Ủy viên

3

Lê Văn Lương

Bộ phận Quản trị thiết bị, CSVC

Ủy viên

4

Nguyễn Tuấn An

Đội trưởng Đội Sinh viên Tự quản

Ủy viên

4. Tiểu ban Tuyên truyền

1

Nguyễn Thu Hiền

Bộ phận Công tác HSSV Nội trú

Trưởng Tiểu ban

2

Vũ Diệu Linh

Chủ nhiệm CLB Truyền thông

Ủy viên

VII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN       

 • Từ 01/3 đến 27/3/2023 BTC xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện tới các toàn thể cán bộ và HSSV nội trú.
 • Từ 17/3 đến 27/3/2023 Cán bộ Quản lý Sinh viên các nhà gửi danh sách thí sinh tham gia và câu hỏi theo chủ đề (nếu có) cho BTC, triển khai tuyên truyền cuộc thi và luyện tập.
 • 19h30’ ngày 27/3/2023 BTC sẽ tiến hành Vòng Sơ loại.
 • 10h00’ ngày 31/3/2023 BTC sẽ tiến hành tổng duyệt toàn bộ chương trình.
 • 19h30’ ngày 31/3/2023 Vòng chung kết cuộc thi "Rung Chuông vàng lần thứ III -năm 2023”.

Trên đây là thể lệ cuộc thi “Rung Chuông vàng lần thứ III - năm 2023”. Ban quản lý Ký túc xá đề nghị các Bộ phận, CLB, Đội Sinh viên Tình nguyện và cán bộ triển khai kế hoạch, thông báo đến toàn thể HSSV nội trú.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HSSV nội trú;

- Các BP VP, CT HSSV nội trú,

- Lưu VP KTX.

BAN TỔ CHỨC

 

 

 


Source: KTX Post by: Ký túc xá ĐHSPHN
24-03-2023

Related
Others in same category
Địa chỉ
136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline
094.366.55.22
Email
b.ktx@hnue.edu.vn