THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÀN GIAO PHÒNG VÀ XẾP HÈ 2023

28-04-2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   19/TB-ĐHSPHN-KTX

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc bàn giao phòng và xếp ở hè 2023

Căn cứ quyết định số 3117/QĐ-ĐHSPHN ngày 25/7/2022 của Trường ĐHSP Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023, năm học kết thúc 31/5/2022;

Căn cứ điều kiện thực tế số chỗ và quy hoạch sắp xếp chỗ ở cho HSSV trong thời gian Hè. Ban quản lý Ký túc xá thông báo tới các anh chị HSSV những nội dung sau:

I. CÔNG TÁC BÀN GIAO PHÒNG Ở

Bước 1: Tập thể phòng cử đại diện đăng ký thời gian trả phòng, làm thủ tục trả phòng cho cán bộ quản lý sinh viên. Thời gian làm thủ tục trả phòng từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2023.

Bước 2: Bàn giao phòng theo lịch đã đăng ký gồm những nội dung sau

- Kiểm kê tài sản theo danh mục hợp đồng tài sản đã ký với Ban quản lý KTX.

- Chuyển toàn bộ tài sản cá nhân, tài sản của tập thể phòng và các đồ dùng vật dụng không phải là tài sản của Nhà trường, tài sản của KTX ra khỏi KTX và ký xác nhận trả phòng.

- Chốt số điện - nước; tổng vệ sinh phòng ở.

- Yêu cầu: Tổng vệ sinh phòng ở, khu WC, ban công, cánh cửa, ô kính, ... dụng cụ vệ sinh được cấp phát đầu năm học (sọt rác, hót rác, cây phơi, ...) cần đánh rửa sạch sẽ, để đúng nơi quy định; giữ nguyên hiện trạng phòng ở, không viết, vẽ bóc giấy dán tường; thông báo tài sản hỏng, mất cho cán bộ quản lý và phải bồi thường tài sản bị hỏng, mất theo danh mục tài sản KTX.

Bước 3: Hoàn thiện thủ tục bàn giao phòng

- Thanh toán tiền điện - nước, đền bù tài sản nếu có (tại tầng 1 nhà A12 - khi đi làm thủ tục mang theo giấy xác nhận trả phòng).

-  Bàn giao khóa, thẻ ra vào tòa nhà, Ký túc xá (nếu có).

II. CÔNG TÁC SẮP XẾP CHỖ CHO HSSV TRONG THỜI GIAN HÈ

1. Thời gian ở học kỳ 3 và hè được tính từ ngày 01/6/2022 đến ngày 15/08/2022.

2. Địa điểm: Văn phòng Ban quản lý Ký túc xá – Tầng 1 nhà A12

3. Quy định về đối tượng ở học kỳ 3 và hè 2023

- HSSV đang ở KTX năm học 2022 - 2023 có nhu cầu ở KTX thì đăng ký và được gia hạn ở trong thời gian hè (ưu tiên xếp trước)

- HSSV chưa ở KTX (ngoại trú) có nhu cầu ở KTX đăng ký online tại địa chỉ: http://qlktx.hnue.edu.vn/#/dang-nhap

4. Quy định về sắp xếp chỗ ở cho HSSV nội trú

- Đối với HSSV năm học 2022 - 2023 đăng ký mã loại phòng nào thì được gia hạn và xếp ở theo mã loại phòng đó. (có thể ở nguyên phòng cũ hoặc dồn phòng khi số sinh viên gia hạn ít hơn 50% số chỗ của phòng).

- Đối với HSSV ngoại trú đăng ký online thành công (đăng ký mới) và được xếp vào các phòng còn chỗ trống theo quy hoạch.

- Quy hoạch xếp ở học kỳ 3 và hè:

+ Đối với học sinh: học sinh nam xếp nhà A9 đông; học sinh nữ xếp tầng 10 nhà A12.

+ Đối với sinh viên: sinh viên nam các khóa xếp nhà A8 đông; sinh viên nữ khóa 69 xếp nhà A8 tây; sinh viên nữ khóa 70 xếp nhà A5; sinh viên nữ khóa 71 xếp nhà A6; sinh viên nữ khóa 72 xếp nhà A12.

+ Đối với học viên xếp tầng 5 nhà A11.

III. QUY TRÌNH – THỦ TỤC

1. Quy trình

Bước 1: HSSV gia hạn hoặc đăng ký mới thành công.

Bước 2: Hoàn thành nghĩa vụ trả phòng năm học 2022 - 2023 (đối với HSSV gia hạn) và hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Bước 3: Gặp cán bộ quản lý làm các thủ tục theo hướng dẫn (nộp các giấy tờ làm hồ sơ nội trú đối với HSSV đăng ký mới)

- Xuất trình thẻ sinh viên hoặc CMND/CCCD; thực hiện quy định phòng, chống dịch.

- Quét mã vân tay (thẻ) để ra vào KTX, nhận chìa khoá phòng, chỗ ở từ cán bộ quản lý nhà.

- Ký nhận bàn giao tài sản phòng, xác định số điện, số nước khi nhận phòng.

2. Thủ tục tài chính

- Đối với HSSV đang ở KTX được gia hạn thời gian nộp tiền trước ngày 03/6/2023.

- Đối với HSSV đăng ký mới thời hạn nộp tiền 03 ngày tính từ ngày nhận E-mail xếp phòng.

IV NHỮNG LƯU Ý:

- HSSV làm thủ tục trả phòng từ ngày 25-31/5/2023. Hết thời gian trên, nếu HSSV không làm thủ tục trả phòng. Ban quản lý KTX sẽ hủy kết quả đăng ký ở hè 2023 của các thành viên trong phòng.

- Hết thời hạn nộp phí nội trú, thời hạn làm thủ tục ở nội trú, HSSV không hoàn thành việc nộp phí nội trú, không làm thủ tục ở nội trú thì KTX sẽ hủy kết quả đăng ký và xếp HSSV khác có nhu cầu

- Việc đăng ký ở nội trú hoàn thành khi người đăng ký nhận được E-mail thông báo về số phòng, toà nhà được xếp ở và thực hiện xong nghĩa vụ tài chính.

- HSSV có thể kiểm tra kết quả xếp phòng qua E-mail cá nhân (có thể ở mục spam) hoặc trên trang sinh viên http://qlktx.hnue.edu.vn/#/dang-nhap

Ban quản lý Ký túc xá thông báo tới toàn thể HSSV nội trú. Mọi thông tin cần thiết liên hệ Hotline KTX: 0943.66.55.22 hoặc E-mail: b.ktx@hnue.edu.vn

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- HSSV nội trú;

- Lưu: KTX.

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

 

 

 


Source: Ban Quản lý Ký túc xá Post by: Ký túc xá ĐHSPHN
28-04-2023

Related
Others in same category
Địa chỉ
136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline
094.366.55.22
Email
b.ktx@hnue.edu.vn