Thông báo đăng ký, xét duyệt và sắp xếp chỗ ở cho học viên cao học khóa 33

24-10-2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 42 /TB-ĐHSPHN-KTX

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký, xét duyệt và sắp xếp chỗ ở cho học viên cao học khóa 33 - Năm học 2023 - 2024

Căn cứ Thông báo số 1487/TB-ĐHSPHN ngày 20/10/2023 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc nhập học thạc sỹ khóa 33 (2023 – 2025);

Căn cứ chỉ đạo Nhà trường và điều kiện thực tế số chỗ quy hoạch sắp xếp cho học viên cao học khóa 33. Ban quản lý Ký túc xá thông báo đến các anh chị học viên cao học khóa 33 nội dung sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ NỘI TRÚ

1. Đối tượng: Học viên cao học khóa 33 có nhu cầu ở nội trú Ký túc xá.

2. Thời gian: Đăng ký online từ 09h00’ ngày 26/10/2023 cho đến khi hết số chỗ dự kiến xếp cho học viên K33.

3. Quy định xếp ở Ký túc xá

- Ưu tiên học viên nữ, học viên ở các tỉnh xa về học tập trung tại trường.

- Học viên cao học khóa 33 xếp khu vực nhà A11 và A12.

II. QUY TRÌNH THỦ TỤC

1. Bước 1: Học viên đăng ký online tại địa chỉ: http://qlktx.hnue.edu.vn/#/dang-nhap 

- Học viên đăng ký thành công hệ thống phần mềm trả kết quả đến E-mail (E-mail do nhà trường tạo cho các học viên).

- Học viên kiểm tra kết quả tại trang đăng ký của mình hoặc E-mail mục hộp thư đến hoặc mục thư rác.

2. Bước 2: KTX xét duyệt đơn theo quy định và xếp phòng cho HSSV.

- Hệ thống phần mềm sẽ gửi E-mail kết quả xếp phòng và hướng dẫn thủ tục nộp phí ở nội trú.

Học viên nộp phí nội trú theo hướng dẫn (tải link và làm theo hướng dẫn).

3. Bước 3: Hoàn thiện thủ tục ở nội trú

- Nộp giấy biên nhận hoàn thiện thủ tục hồ sơ (bản phô tô).

- Nộp CMND/CCCD, các giấy tờ ưu tiên (bản phô tô).

- Nộp phiếu kê khai thông tin dân cư (mẫu kê khai tại đây và kê khai trước khi đến làm thủ tục).

- Nộp 2 ảnh chân dung 3x4.

4. Bước 4: Nhận bàn giao phòng

- Lấy dấu vân tay để ra vào công KTX, nhận chìa khoá phòng từ cán bộ quản lý nhà.

- Ký nhận bàn giao tài sản phòng, xác định số điện, số nước khi nhận phòng.

5. Một số lưu ý

- Việc đăng ký ở nội trú hoàn thành khi người đăng ký nhận được E-mail thông báo về số phòng, toà nhà được xếp ở và thực hiện xong nghĩa vụ tài chính.

- Hết thời hạn nộp phí nội trú, thời hạn làm thủ tục ở nội trú, học viên không hoàn thành việc nộp phí nội trú, không làm thủ tục ở nội trú KTX sẽ hủy kết quả đăng ký và xếp học viên khác có nhu cầu.

Đề nghị anh chị học viên nghiêm túc thực hiện nội quy - quy định của Ban quản lý KTX. Mọi thông tin cần thiết liên hệ Hotline KTX: 0943.66.55.22./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: KTX.

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

 

 


Source: Ban Quản lý Ký túc xá Post by: Ký túc xá ĐHSPHN
24-10-2023

Related
Others in same category
Địa chỉ
136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline
094.366.55.22
Email
b.ktx@hnue.edu.vn