Thông báo về việc bàn giao phòng và xếp ở học kỳ III năm học 2023-2024

21-05-2024

RƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  20/TB-KTX

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc bàn giao phòng và xếp ở học kỳ III năm học 2023-2024

Căn cứ Quyết định số 2600/QĐ-ĐHSPHN ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Trường ĐHSP Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, năm học kết thúc ngày 31/5/2024;

Căn cứ quy hoạch sắp xếp chỗ ở và điều kiện thực tế số chỗ dự kiến số trong thời gian học kỳ III năm học 2023-2024. Ban quản lý Ký túc xá (KTX) thông báo những nội dung sau:

I. CÔNG TÁC BÀN GIAO PHÒNG Ở.

Bước 1: Tập thể phòng cử đại diện đăng ký thời gian trả phòng cho cán bộ quản lý HSSV. Thời gian trả phòng từ ngày 25/5/2024 đến ngày 31/5/2024.

Bước 2: Bàn giao phòng theo lịch đã đăng ký gồm những nội dung sau:

- Kiểm kê tài sản theo danh mục Hợp đồng tài sản đã ký với Ban quản lý KTX.

- Chuyển toàn bộ tài sản cá nhân, tài sản của tập thể phòng và các đồ dùng vật dụng không phải là tài sản của Nhà trường, tài sản của KTX ra khỏi KTX và ký xác nhận trả phòng.

- Chốt số điện - nước.

- Yêu cầu: Tổng vệ sinh phòng ở, khu WC, ban công, cánh cửa, ô kính, ... dụng cụ vệ sinh được cấp phát đầu năm học (sọt rác, hót rác, cây phơi, ...) cần đánh rửa sạch sẽ, để đúng nơi quy định; giữ nguyên hiện trạng phòng ở, không viết - vẽ bóc giấy dán tường; thông báo tài sản hỏng, mất cho cán bộ quản lý và phải bồi thường tài sản bị hỏng, mất theo danh mục dền bù tài sản KTX.

Bước 3: Hoàn thiện thủ tục bàn giao phòng

- Thanh toán tiền điện - nước, đền bù tài sản nếu có (tại tầng 1 nhà A12 - khi đi làm thủ tục mang theo giấy xác nhận trả phòng).

-  Bàn giao khóa, thẻ ra vào tòa nhà, Ký túc xá (nếu có).

II. CÔNG TÁC SẮP XẾP CHỖ CHO HSSV TRONG THỜI GIAN HÈ 2024

1. Thời gian mở cổng đăng ký: 10h00’Thứ Hai, ngày 27/05/2024.

2. Hình thức đăng ký: trực tuyến tại địa chỉ http://dtdh.hnue.edu.vn/login

3. Quy định thời gian, đối tượng, thứ tự sắp xếp:

- Thời gian ở học kỳ 3 và hè 2024 được tính từ ngày: 01/6/2024 đến ngày 15/8/2024.

- HSSV đang ở KTX (ở nội trú) năm học 2023 - 2024 có nhu cầu tiếp tục ở KTX trong thời gian học kỳ 3 hoặc hè 2024 thì tiếp tục đăng ký trực tuyến

- HSSV chưa ở KTX (ngoại trú) có nhu cầu ở KTX đăng ký trực tuyến.

- Thứ tự sắp xếp HSSV trong thời gian học kỳ 3 và hè 2024 như sau:

+ HSSV đang ở KTX năm học 2023 – 2024 được ưu tiên xếp trước

+ HSSV ở ngoại trú xếp sau. Trong trường hợp số lượng đăng ký lớn hơn số chỗ trống thì sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên (Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo), theo thời gian đăng ký.

- HSSV trong năm học đang ở phòng nào có thể được xếp ở lại phòng đó khi trong phòng có số lượng đăng ký ở lớn hơn 50% số lượng chỗ của phòng. Trường hợp trong phòng có số lượng đăng ký ít hơn 50% số lượng chỗ của phòng thì được sắp xếp về phòng mới.

- KTX sẽ thu hồi các chỗ trống, phòng trống để sắp xếp cho HSSV ngoại trú theo quy hoạch.

4. Quy hoạch xếp ở học kỳ 3 và hè 2024:

+ Đối với học sinh: học sinh nam xếp nhà A11; học sinh nữ xếp tầng 10 nhà A12.

+ Đối với sinh viên: sinh viên nam các khóa xếp nhà A8Đ; sinh viên nữ khóa 70 xếp nhà A8T; sinh viên nữ khóa 71 xếp nhà A6; sinh viên nữ khóa 72 xếp nhà A5; sinh viên nữ khóa 73 xếp nhà A12.

+ Đối với học viên, nghiên cứu sinh, LHS xếp nhà A11.

III. QUY TRÌNH - THỦ TỤC.

Bước 1: HSSV đăng ký nhu cầu ở nội trú

- HSSV gửi đăng ký nguyện vọng ở Ký túc xá (đăng ký trực tuyến)

- Hệ thống gửi thông báo phản hồi và HSSV chờ Ký túc xá xét duyệt.

Bước 2: Ký túc xá xét duyệt đăng ký ở nội trú

Căn cứ theo chỉ đạo của Nhà trường; Căn cứ vào quy định thời gian, đối tượng, thứ tự sắp xếp và quy hoạch sắp xếp Ban quản lý Ký túc xá xét duyệt đăng ký ở nội trú như sau:

- HSSV được xét duyệt ở Ký túc xá, hệ thống sẽ gửi thông báo phản hồi và HSSV chờ xếp phòng.

- HSSV chưa được xét duyệt ở Ký túc xá (do hết chỗ), hệ thống không gửi thông báo phản hồi, HSSV được đưa vào danh sách chờ xét duyệt bổ sung (khi có chỗ trống).

Bước 3: Xếp phòng cho HSSV đã được duyệt đăng ký

- Xếp phòng cho HSSV đã được duyệt theo quy hoạch chỗ ở của Ký túc xá.

- Hệ thống gửi thông báo số phòng được xếp, thời gian ở, số tiền phải nộp,...

- HSSV nộp phí ở nội trú theo hướng dẫn trên hệ thống.

Bước 4: Hoàn thiện thủ tục ở nội trú tại văn phòng Ký túc xá

- Nộp thẻ HSSV/CCCD, các giấy tờ ưu tiên nếu có (đối với HSSV đăng ký mới).

- Nhận chìa khoá phòng, lấy vân tay, ký nhận bàn giao tài sản, điện nước,...

- Nộp phiếu kê khai thông tin dân cư (Mẫu phiếu kê khai thông tin dân cư tại đây và kê khai trước khi đến làm thủ tục đối với HSSV đăng ký mới).

IV NHỮNG LƯU Ý:

- HSSV làm thủ tục trả phòng từ ngày 25-31/5/2024. Hết thời gian trên, HSSV không làm thủ tục trả phòng. Ban quản lý KTX sẽ hủy kết quả đăng ký ở hè 2024 của các thành viên trong phòng.

- Hết thời hạn nộp phí, làm thủ tục ở nội trú HSSV không hoàn thành việc nộp phí, làm thủ tục ở nội trú thì KTX sẽ hủy kết quả đăng ký và xếp HSSV khác có nhu cầu.

- Việc đăng ký ở nội trú hoàn thành khi HSSV đăng ký nhận được E-mail thông báo về số phòng, toà nhà được xếp ở và thực hiện xong nghĩa vụ tài chính.

- HSSV có thể kiểm tra kết quả qua E-mail cá nhân (có thể ở mục spam) hoặc Cổng thông tin đào tạo (https://dtdh.hnue.edu.vn/login); Cổng thanh toán trực tuyến (https://e-bills.vn/pay/hnue)

Ban quản lý Ký túc xá thông báo tới toàn thể HSSV được biết. Mọi thông tin cần thiết liên hệ Hotline KTX: 0943.66.55.22 hoặc E-mail: b.ktx@hnue.edu.vn

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- HSSV nội trú;

- Lưu: KTX.

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

 

 

 


Source: Ban Quản lý Ký túc xá Post by: Ký túc xá ĐHSPHN
21-05-2024

Related
Others in same category
Địa chỉ
136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline
094.366.55.22
Email
b.ktx@hnue.edu.vn