Thông báo Về việc tổ chức đăng ký, xét duyệt và sắp xếp chỗ ở cho học viên nghiêm cứu sinh khóa 39,40,41,42,43 Năm học 2023 - 2024

11-12-2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 45 /TB-ĐHSPHN-KTX

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đăng ký, xét duyệt và sắp xếp chỗ ở cho học viên nghiêm cứu sinh khóa 39,40,41,42,43

Năm học 2023 - 2024

Căn cứ Quyết định số 4909 /QĐ-ĐHSPHN ngày 20/10/2023 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc công nhận nghiên cứu sinh khoá 43 năm 2023 ;

Căn cứ chỉ đạo Nhà trường và điều kiện thực tế số chỗ quy hoạch sắp xếp cho học viên nghiên cứu sinh khóa 39,40,41,42,43. Ban quản lý Ký túc xá thông báo đến các anh chị học viên nghiên cứu sinh khóa 39,40,41,42,43 nội dung sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ NỘI TRÚ

1. Đối tượng: Học viên nghiên cứu sinh khóa 39,40,41,42,43có nhu cầu ở nội trú Ký túc xá.

2. Thời gian: Đăng ký trực tuyến từ  09h00’ ngày 01/12/2023 cho đến khi hết số chỗ dự kiến xếp cho học viên nghiên cứu sinh khóa 39,40,41,42,43.

3. Quy định xếp ở Ký túc xá

- Học viên nghiên cứu sinh khóa 39,40,41,42,43 có nhu cầu ở Ký túc xá đăng kí trực tuyến qua phần mền. Ban quản lý sẽ duyệt theo đối tượng ưu tiên đến khi hết chỗ.

- Ưu tiên học viên nữ, học viên ở các tỉnh xa về học tập trung tại trường.

- Học viên nghiên cứu sinh khóa 39,40,41,42,43 xếp khu vực nhà A11.

II. QUY TRÌNH THỦ TỤC

1. Bước 1: Học viên đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://qlktx.hnue.edu.vn/#/dang-nhap

- Học viên đăng ký thành công hệ thống phần mềm trả kết quả đến E-mail (E-mail do nhà trường tạo cho các học viên).

- Học viên kiểm tra kết quả tại trang đăng ký của mình, Hộp thư đến (hoặc Thư rác) của E-mail.

2. Bước 2: KTX xét duyệt đơn theo quy định và xếp phòng cho HSSV.

- Hệ thống phần mềm sẽ gửi E-mail kết quả xếp phòng và hướng dẫn thủ tục nộp phí ở nội trú.

Học viên nộp phí nội trú theo hướng dẫn (tải link và làm theo hướng dẫn).

3. Bước 3: Hoàn thiện thủ tục ở nội trú:

- Nộp thẻ giấy biên nhận hoàn thiện thủ tục hồ sơ (bản phô tô).

- Nộp CMND/CCCD, các giấy tờ ưu tiên (bản phô tô).

- Nộp phiếu kê khai thông tin dân cư (mẫu kê khai tại đây và kê khai trước khi đến làm thủ tục).

- Nộp 2 ảnh chân dung 3x4.

4. Bước 4: Nhận bàn giao phòng

- Lấy vân tay để ra vào cổng KTX, nhận chìa khoá phòng từ cán bộ quản lý nhà.

- Ký nhận bàn giao tài sản phòng, xác định số điện, số nước khi nhận phòng.

5. Một số lưu ý

- Việc đăng ký ở nội trú hoàn thành khi người đăng ký nhận được E-mail thông báo về số phòng, toà nhà được xếp ở và thực hiện xong nghĩa vụ tài chính.

- Hết thời hạn nộp phí nội trú, thời hạn làm thủ tục ở nội trú, học viên không hoàn thành việc nộp phí nội trú, không làm thủ tục ở nội trú KTX sẽ hủy kết quả đăng ký và xếp học viên khác có nhu cầu.

Đề nghị anh chị học viên nghiêm túc thực hiện nội quy - quy định của Ban quản lý KTX. Mọi thông tin cần thiết liên hệ E-mail Ban quản lý KTX: b.ktx@hnue.edu.vn hoặc Hotline KTX: 0943.66.55.22./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: KTX.

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

 


Source: Ban Quản lý Ký túc xá Post by: Ký túc xá ĐHSPHN
11-12-2023

Related
Others in same category
Địa chỉ
136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline
094.366.55.22
Email
b.ktx@hnue.edu.vn