THÔNG BÁO BAN CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG, DỊCH BỆNH COVID-19

07-08-2020

Thông báo của Chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy, Trưởng Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp ngày 05 tháng 8 năm 2020


Source: UBND Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội Post by: Ký túc xá ĐHSPHN
07-08-2020

Related
Others in same category
Địa chỉ
136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại
094.366.55.22
Email
b.ktx@hnue.edu.vn