Thông báo Về việc đảm bảo an ninh, an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bàn giao phòng ở với HSSV nội trú

23-09-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 106/TB-BQLKTX

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2021

 

THÔNG BÁO SỐ 17

Về việc đảm bảo an ninh, an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh

 Covid-19 và bàn giao phòng ở với HSSV Nội trú tại Hà Nội.

Căn cứ quyết định số 1699/QĐ-ĐHSPHN ngày 20/5/2021 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, năm học bắt đầu từ ngày 06/9/2021 đến ngày 31/5/2022;

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Ban quản lý Ký túc xá thông báo tới toàn thể học sinh, sinh viên nội trú (HSSV) nội dung sau:

I. GIỜ ĐÓNG MỞ CỔNG KTX (áp dụng từ 22/09/2021)

1.  Cổng A8: Đóng cổng A8 (24h/24h)

2. Cổng A12 - Mở theo các khung giờ sau:

Sáng từ:             7h00 đến 8h00

Trưa từ:             10h30 đến 12h00

Chiều:               17h00 đến 18h00

* Căn cứ kế hoạch đào tạo của Nhà trường và tình hình thực tế, Ký túc xá sẽ thay đổi thời gian đóng – mở cổng và có sẽ thông báo mới.

II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT HSSV RA - VÀO KTX

- HSSV ra và vào Ký túc xá theo giờ đóng mở cổng đã quy định. Ký túc xá sẽ không phục vụ các trường hợp vi phạm quy định;

- Nghiêm cấm việc cho mượn và quẹt Thẻ cho người khác đi qua cổng; Nghiêm cấm việc đưa người ngoài (kể cả thân nhân) vào khu nội trú.

III. CÔNG TÁC LẤY ĐỒ, TRẢ PHÒNG CỦA HSSV

1. HSSV đến Ký túc xá phải liên hệ trước với cán bộ QLSV và làm theo hướng dẫn.

2. HSSV làm thủ tục trả phòng trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần (Sáng từ 8h00' đến 12h00', chiều từ 13h00' đến 17h00') và đăng ký trước thời gian trả phòng với cán bộ quản lý sinh viên ít nhất 1 ngày.

3. HSSV đang ở ngoài Thành phố Hà Nội khi đến KTX phải đảm bảo các yêu cầu, quy định khi di chuyển ra - vào Thành phố.

4. HSSV khi đến KTX lấy đồ, trả phòng cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Có xác nhận tiêm chủng vácxin COVID - 19 (đối với người đang ở địa bàn Thành phố Hà Nội), xuất trình CMND/CCCD, Giấy xác nhận của địa phương hoặc cơ quan chuyên môn đảm bảo an toàn về mặt dịch tễ tại cổng KTX.

- Khai báo quét mã QR tại cổng và khai báo lịch trình tại khu vực sảnh Tầng 1-Nhà A12.

- HSSV thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch.

- HSSV nội trú tự đo thân nhiệt tại nhà, đeo khẩu trang và không tụ tập đông người trong khuân viên Ký túc xá.

- HSSV thuộc diện F0, F1, F2 (còn trong thời gian cách li theo quy định), ở khu vực bị phong tỏa hoặc đang có biểu hiện sốt, kho, khó thở thì không được đến trả phòng ở nội trú trong thời gian này.

Đề nghị các bạn HSSV nội trú nghiên túc thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và nội quy-quy định của Ban quản lý Ký túc xá. Mọi thông tin cần thiết liên hệ Hotline KTX: 0943.66.55.22

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:                                                                                      BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

HSSV nội trú;

- Lưu KTX.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Source: Ký túc xá ĐHSPHN Post by: Ký túc xá ĐHSPHN
23-09-2021

Related
Others in same category
Địa chỉ
136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline
094.366.55.22
Email
b.ktx@hnue.edu.vn