Tin tức - Sự kiện

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH NHẬP HỌC VÀ HỌC TẬP ĐỐI VỚI TÂN SINH VIÊN K71 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ...
21/09/2021 10:42:43 Ký túc xá ĐHSPHN 0 99

Căn cứ công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19,

Căn cứ công văn số 3810/BGDĐT-GDĐH ngày 06/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên” trong các trường đại học,...

THÔNG BÁO: ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2021 ĐỐI VỚI THÍ SINH DIỆN XÉT TUYỂN BẰNG ĐIỂM THI TN...
21/09/2021 10:41:20 Ký túc xá ĐHSPHN 0 58

(Kèm theo Quyết định số 3592/QĐ-ĐHSPHN ngày 15/09/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

Địa chỉ
136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline
094.366.55.22
Email
b.ktx@hnue.edu.vn