Tin tức

NHỮNG THÔNG TIN VỀ QUY TRÌNH, THỦ TỤC NHẬP Ở KÝ TÚC XÁ
21/09/2022 12:00:00 Ký túc xá ĐHSPHN 0 2060

THÔNG BÁO QUY TRÌNH, THỦ TỤC BÀN GIAO PHÒNG HỌC KỲ III VÀ HÈ 2022
12/08/2022 12:00:00 Ký túc xá ĐHSPHN 0 6068

<p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

THÔNG BÁO HOÀN THIỆN THỦ TỤC Ở NỘI TRÚ
07/06/2022 12:00:00 Ký túc xá ĐHSPHN 0 2032

Thông báo về việc bàn giao phòng và xếp ở hè 2022
26/05/2022 12:00:00 Ký túc xá ĐHSPHN 0 2091

Thông báo về việc việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông đảm bảo ANTT, PCCN dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2022
28/04/2022 12:00:00 Ký túc xá ĐHSPHN 0 187

<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/Portals/0/z3375046823338_bf6fdc1ec5b0cb0cd20ce24ceb1693cf_1.jpg" style="width: 752px; height: 1010px;" title="" /></p>

Thông báo về việc đăng ký ở nội trú bổ sung cho sinh viên
13/04/2022 12:00:00 Ký túc xá ĐHSPHN 0 1220

<p><strong>Hiện nay, do một số học sinh, sinh viên nội trú không có nhu cầu ở nội trú và đã làm thủ tục xin ra nên trống một số chỗ ở các khu vực.&nbsp;</strong>Ban quản lý Ký túc xá thông báo tới toàn thể học sinh, sinh viên có nhu cầu ở nội trú đăng ký bổ sung</p> <p><strong>1. Thời gian đăng ký:</strong> từ 10<sup>h</sup>00&#39; ngày 13/04/2022 cho đến khi hết chỗ ở dự kiến.</p> <p><strong>2. Địa chỉ đăng ký:</strong> <a href="http://qlktx.hnue.edu.vn/#/dang-nhap">http://qlktx.hnue.edu.vn/#/dang-nhap</a><strong> </strong><a href="/Portals/0/HUNGVV/Hung%20dn%20HSSV%20dang%20ky%20%20ni%20tru%20online%20KTX.docx"><em>(tải link và làm theo hướng dẫn).</em></a></p> <p><strong>3. Lưu ý:</strong></p> <p>- KTX còn trống những chỗ nào theo quy hoạch xếp từ đầu năm thì HSSV đăng ký bổ sung. HSSV có được chọn phòng, chọn chỗ do các bạn đã nhập và ở trước.</p> <p>- Sinh viên có thể đăng nhập vào trang sinh viên để kiểm tra kết quả đăng ký hoặc E-mail <em>(phần mềm gửi mail tự động nên chỉ những mail mà các em đã đăng ký mới nhận được và có thể mail nằm ở&nbsp;mục spam)</em>.</p> <p>Mọi thông tin cần thiết khi cần hỗ trợ HSSV liên hệ với số điện thoại Hotline KTX: <strong>0943.66.55.22</strong></p>

Địa chỉ
136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline
094.366.55.22
Email
b.ktx@hnue.edu.vn