Tin tức

THÔNG BÁO SỐ 18 VỀ VIỆC ĐẢM BẢO CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI KÝ TÚC XÁ TRONG TÌNH HÌNH MỚI
20/10/2021 12:00:00 Ký túc xá ĐHSPHN 0 2033

<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:697px;" width="697"> <tbody> <tr> <td style="width:319px;"> <p align="center">TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI</p> </td> <td style="width:378px;"> <p align="center"><strong>CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:319px;"> <p align="center"><strong>BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ</strong></p> </td> <td style="width:378px;"> <p align="center"><strong>Độc lập &ndash; Tự do &ndash; Hạnh phúc</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:319px;"> <p align="center">Số: 113/TB-BQLKTX</p> </td> <td style="width:378px;"> <p align="right"><em>Hà Nội, ngày</em> <em>19 tháng</em> <em>10 năm 20</em><em>2</em><em>1</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><strong>THÔNG BÁO</strong><strong> SỐ </strong><strong>18</strong></p> <p align="center"><strong>Về việc đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19</strong></p> <p align="center"><strong>tại Ký túc xá trong tình hình mới</strong></p> <p style="text-align: justify;">Thực hiện Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới. Ban quản lý Ký túc xá thông báo tới toàn thể học sinh, sinh viên nội trú Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nội dung sau:</p> <p style="text-align: justify;"><strong>1. Học sinh, sinh viên (HSSV) đang ở Ký túc xá </strong><strong>chỉ </strong><strong>ra vào tại cổng A12. Thời gian đóng mở cổng cho các đối tượng như sau:</strong></p> <p style="text-align: justify;">- HSSV ra - vào Ký túc xá theo các khung giờ sau: <strong>Sáng: Từ 07<sup>h</sup>00 đến 08<sup>h</sup>00; Trưa: Từ 10<sup>h</sup>30 đến 12<sup>h</sup>00; Chiều: Từ 18<sup>h</sup>00 đến 19<sup>h</sup>30</strong></p> <p style="text-align: justify;">- LHS nước ngoài ra - vào Ký túc xá từ <strong>06h00&#39; - 20h00&#39; </strong>hằng ngày.</p> <p style="text-align: justify;">- Căn cứ tình hình thực tế, Ký túc xá sẽ thay đổi thời gian đóng - mở cổng và có sẽ thông báo mới.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>2. Học sinh, sinh viên đến Ký túc xá lấy đồ, trả phòng phải thực hiện các yêu cầu sau:</strong></p> <p style="text-align: justify;">- HSSV phải đăng ký trước ít nhất 1 ngày với cán bộ quản lý.</p> <p style="text-align: justify;">- HSSV làm thủ tục lấy đồ trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần (<strong><em>Sáng từ 8h00&#39; đến 11h00&#39;, chiều từ 14h00&#39; đến 16h30&#39;</em></strong>).</p> <p style="text-align: justify;">- Xuất trình CMND/CCCD và Giấy xác nhận nơi lưu trú, tạm trú có giá trị trong vòng 3 ngày.</p> <p style="text-align: justify;">- Quét mã QR tại cổng và khai báo lịch trình tại khu vực sảnh Tầng 1-Nhà A12.</p> <p style="text-align: justify;">- HSSV thực hiện nghiêm khuyến cáo&nbsp;<strong>&ldquo;5K&rdquo;</strong>&nbsp;của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch.</p> <p style="text-align: justify;">- HSSV tự đo thân nhiệt tại nhà, đeo khẩu trang, khai báo y tế và không tụ tập đông người trong khuôn viên Ký túc xá.</p> <p style="text-align: justify;">- HSSV đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4, khu vực bị phong tỏa,... hoặc đang có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì không được đến trả phòng ở nội trú trong thời gian này.</p> <p style="text-align: justify;">Đề nghị các bạn HSSV nội trú nghiêm túc thực hiện khuyến cáo của Bộ y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và nội quy - quy định của Ban quản lý Ký túc xá. Mọi thông tin cần thiết liên hệ Hotline KTX:&nbsp;<strong>0943.66.55.22./.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Trân trọng cảm ơn!</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:605px;" width="605"> <tbody> <tr> <td style="width:255px;height:56px;"> <p><strong><em>Nơi nhận:</em></strong></p> <p>- HSSV</p> <p>- Lưu KTX.</p> </td> <td style="width:350px;height:56px;"> <p align="center"><strong>BAN QL.</strong> <strong>KÝ TÚC XÁ</strong></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HẾT CHỖ Ở KÝ TÚC XÁ
30/09/2021 12:00:00 Ký túc xá ĐHSPHN 0 2678

<h3 style="text-align: justify;">Đợt đăng ký chỗ ở nội trú cho học sinh, sinh viên đã kết thúc. Ban Quản lý Ký túc xá sẽ rà soát, xét duyệt để sắp xếp phòng ở cho các bạn học sinh, sinh viên.&nbsp;<b>Ban Quản lý Ký túc xá xin thông báo tới toàn thể các bạn học sinh, sinh viên được biết và chủ động sắp xếp chỗ ở.</b></h3> <h3 style="text-align: justify;"><b>Trân trọng !</b></h3> <p style="text-align: justify;">Lưu ý:</p> <p style="text-align: justify;">1. Những HSSV đúng đối tượng đăng ký nhưng bị đưa vào danh sách hủy đăng ký liên hệ với cán bộ quản lý để được hướng dẫn.</p> <p style="text-align: justify;">2. Những HSSV đã đăng ký thành công nhưng bị sai mã phòng, sai khu vực đăng ký, giới tính,... sẽ được điều chỉnh về khu vực theo quy định nếu quỹ phòng đáp ứng được.</p>

THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ CHỖ Ở KÝ TÚC XÁ
29/09/2021 12:00:00 Ký túc xá ĐHSPHN 0 10981

Địa chỉ
136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline
094.366.55.22
Email
b.ktx@hnue.edu.vn